Keramické ložiská a ložiská pre extrémne použitie

Keramické ložiská a ložiská pre extrémne použitie

Sú určené pre aplikácie pracujúce v extrémnych špeciálnych prostrediach, kde nie sú použiteľné konvenčné ložiská. Tieto ložiská pracujú optimálne v extrémnych prostrediach, ako sú vákuum, vysoké teploty, korozívne a kontaminované podmienky, prostredia vyžadujúce čistotu.
Keramické ložiská a ložiská pre extrémne použitie

Keramické ložiská

Keramické ložiská sa skladajú z komponentov vyrobených z keramiky a používajú sa v aplikáciách, kde nie sú použiteľné konvenčné ložiská. Majú špeciálne vlastnosti, ktoré oceľové ložiská nemajú, napríklad vlastnosti nemagnetické alebo izolačné.

Keramické ložiská sú vysoko tepelne odolné, majú dlhšiu životnosť a možno ich rozdeliť na celokeramické a hybridné keramické ložiská. Hybridné keramické ložiská majú z keramiky iba valivé telieska. Vonkajšie a vnútorné krúžky sú vyrobené zo špeciálnej vysoko uhlíkovej chrómovej ložiskovej ocele. Klietka môže byť vyrobená z kovového alebo kompozitného materiálu v závislosti od predpokladaných prevádzkových podmienok.

Čisté prostredie

V prostrediach vyžadujúcich čistotu sa používajú ložiská z nerezovej ocele bez konzervačných látok. Môže sa použiť malé množstvo pevných mazacích častíc podľa prevádzkových podmienok, ako je teplota, zaťaženie a otáčky. V týchto špeciálnych Koyo ložiskách sa používajú Clean Pro mazivá a mazivá obsahujúce fluór. Fluórované tuky spolu s pevnými mazivami sú použiteľné pri vysokých záťažach a otáčkach. Môžu byť použité v aplikáciách, kde je rozptyl mierneho množstva fluórovaného oleja prijateľný.

Vákuové prostredie

Pre vákuové prostredie Koyo vyvinulo ložiská, ktorých vonkajšie, vnútorné krúžky a guličky sú z martenzitickej nerezovej ocele. Pre ložiská, ktore vyžadujú odolnosť proti korózii, sa používa špeciálne tepelne upravovaná oceľ. Ak je potrebná vysoká teplotná odolnosť, využívajú sa rýchlorezné nástrojové ocele. Vo vákuovom prostredí, kde je rozhodujúca čistota, sa používajú polymérové materiály a fluórované tuky.

Prostredia s vysokými teplotami

Pre aplikácie pri vysokých teplotách je možné použiť hybridné keramické ložiská. Krúžky týchto ložísk sú vyrobené z vysoko tepelne odolných rýchlorezných ocelí a guličky sú z keramiky. Použitie typu maziva závisí od teploty:

  • do 200°C je vhodný fluórovaný tuk,
  • nad 200°C je možné použiť pevné mazivá,
  • nad 500°C by sa mali použiť nemazané plne keramické ložiská.

 

Agresívne prostredie

Ložiská pracujúce v agresívnom prostredí sa vyrábajú zo špeciálnych materiálov a ich výber by sa mal starostlivo zvažovať.

Príklady:

  • Hybridné keramické ložiská odolné proti korózii: sú vhodné pre aplikácie fungujúce vo vode, alkalickom prostredí a prostredí reaktívneho plynu.
  • Keramické ložiská: používajú sa v mierne kyslom a alkalickom prostredí v kombinácii s reaktívnym plynom.
  • Keramické ložiská odolné proti korózii: sú vhodné pre aplikácie vo veľmi silnom kyslom a zásaditom prostredí v kombinácii s reaktívnym plynom.
  • Keramické ložiská vysoko odolné voči korózii: sú vhodné pre aplikácie vo veľmi silnom kyslom a zásaditom prostredí v kombinácii s agresívnym plynom.

 

Fotogaléria

Keramické ložiská a ložiská pre extrémne použitie Keramické ložiská a ložiská pre extrémne použitie