Kuželíkové ložiská

Kuželíkové ložiská

Sú dostupné ako jednoradové alebo dvojradové v metrických i palcových prevedeniach. Dvojradové môžu byť v prevedení TDI (jeden dvojradový polocelok a dva vonkajšie krúžky) a TDO (jeden zdvojený vonkajší krúžok a dva polocelky).
Kuželíkové ložiská

Tento typ ložísk je navrhnutý tak, že predĺženie priamok obežných dráh a kuželíkov sa pretínajú v jednom bode na osi ložiska. Ložiská sú vhodné pre aplikácie s ťažkým alebo rázovým zaťažením.

Kuželíkové ložiská sa skladajú z vnútorného krúžku, vonkajšieho krúžku (šálka), klietky a kuželíkov, ktoré sú profilované kvôli rovnomernému rozloženiu napätí. Majú vysokú radiálnu a axiálnu únosnosť pri nízkych až stredných rýchlostiach. Kuželíkové ložiská sú k dispozícii ako jednoradové, dvojradové i štvorradové. U jednoradových kuželíkových ložísk je axiálna únosnosť asi 60% radiálnej únosnosti. Dvojradové ložiská znesú väčšie radiálne zaťaženie a axiálne zaťaženie v oboch smeroch. Štvorradové kuželíkové ložiská sa skladajú zo štyroch radov striedavo uložených kuželíkov a príslušných vonkajších a vnútorných krúžkov.

Väčšina kuželíkových ložísk sa vyrába z legovaných alebo nízkouhlíkových ocelí. Niektoré aplikácie vyžadujú použitie povrchovokalenej alebo celokaliteľnej ložiskovej ocele. Vysokouhlíkové ocele nevyžadujú cementovanie a môžu byť povrchovo kalené indukčným ohrevom alebo kalené konvenčnými spôsobmi kalenia.

Pri výbere kuželíkových ložísk je dôležitý vnútorný a vonkajší priemer ložiska. Ďalšie dôležité údaje sú celková šírka, menovité otáčky, statické a dynamické axiálne a radiálne zaťaženia. Statické radiálne a axiálne zaťaženie označuje maximálne axiálne a radiálne zaťaženie ložiska, ktoré vydrží bez trvalej deformácie. Dynamické axiálne zaťaženie a dynamické radiálne zaťaženie sú vypočítané hodnoty zaťaženia, pri ktorom vydrží ložisko s pevným vonkajším krúžkom 1 milión otáčok vnútorného krúžku.

Jednoradové kuželíkové ložiská

Jednoradové kuželíkové ložiská sú schopné prenášať radiálne a axiálne zaťaženie súčasne v jednom smere. Vzhľadom k tomu, že axiálna zložka sily je produkovaná, keď je tento typ ložiska zaťažený radiálne, používajú sa spoločne dvojice alebo viac ložísk. Ložiská s doplnkovým kódom "J" spĺňajú špecifikáciu normy ISO 355 a ich krúžky sú zameniteľné s ostatnými výrobcami ložísk.

Dvojradové kuželíkové ložiská

Dvojradové môžu byť v prevedení TDI (jeden dvojradový polocelok a dva vonkajšie krúžky) a TDO (jeden zdvojený vonkajší krúžok a dva polocelky). Oba zachytávajú radiálne a axiálne zaťaženie v oboch smeroch ako aj momentové sily. Vymedzovací krúžok u oboch typov vymedzuje axiálnu vôľu, aby po montáži bola optimálna.

Fotogaléria

Kuželíkové ložiská Kuželíkové ložiská Kuželíkové ložiská Kuželíkové ložiská