Veterné elektrárne

Veterné elektrárne

Dodávame ložiská a zdieľame svoje technické znalosti s poprednými svetovými výrobcami veterných turbín. Ešte pred ratifikáciou Kjótskeho protokolu v roku 1997, JTEKT prispel vývojom najmodernejších ložísk k rozvoju priemyslu veterných turbín.
Veterné elektrárne

Veterná turbína by mala vydržať 20 rokov prevádzky s využitím 95-98%. Počas tejto doby je potrebná údržba s približnou frekvenciou každých 6 mesiacov. Preto je spoľahlivosť hlavným faktorom pre jej konštrukciu. Berúc do úvahy tieto fakty sme vyvinuli ložiská pre rôzne aplikácie vo veterných turbinách:

  • Generátory
  • Hlavný hriadeľ
  • Prevodovka

 

Skúsenosti a možnosti

Výrobky pre generátory:

Koyo hybridné keramické ložiská pre generátory spájajú výhodu excelentnej schopnosti izolácie a tepelnej odolnosti pri vysokých otáčkach. V porovnaní s konvenčnými ložiskami majú väčší výkon, znižujú frekvenciu domazávania a zásahov údržby.

 

Výrobky pre hlavný hriadeľ

Používajú sa tu súdkové ložiská kvôli vynikajúcemu zladeniu ich vlastností: možnosti zaťaženia , korekcie naklopenia a životnosti. Komplexnou analýzou otáčok rotora a príslušných zaťažení, hriadeľov, domcov a mazania zabezpečuje Koyo kvalitu týchto ložísk.

 

Výrobky pre prevodovky

Planétová prevodovka a generátor veternej turbíny premieňa mechanickú na elektrickú energiu. Prevodovka musí preniesť výkon a krútiaci moment ako aj znášať vysoký prevodový pomer rozdelením napätí do jednotlivých ložiskových komponentov.

 

Na stiahnutie

Fotogaléria

Veterné elektrárne Veterné elektrárne Veterné elektrárne